Contact Us

Do not hesitate to contact us to learn more about us and what we do, or if you simply would like to tell us what you think!

 

10 rue Louvois
75002 Paris
France

+49 151 4052 8822

o-COMPUTER-SCIENCE-facebook.jpg

Zaopatrzenie

B2B e-zaopatrzenie przy użyciu LIEN

Proste, oszczędne e-zaopatrzenie jest jedną z możliwości implementacji systemu LIEN. Prostota działania sprawia, że jest on odpowiedni zarówno dla dużych organizacji, jak i małych firm. Na przykład pozwala dużej organizacji z wieloma małymi dostawcami na włączenie małych dostawców do swojeo systemu e-zaopatrzenia.

Cel

Elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy partnerami handlowymi pozwalająca na zredukowanie kosztów procesu i uniknięcie ludzkich błędów na różnych etapach przesyłania danych.

Respektowanie poufności danych oraz zastosowanie polityki bezpieczeństwa danych zgodnej z ISO 17799.

Monitorowanie i śledzenie wymiany informacji dla zapewnienia jakości i wiarygodności.

Korzyści

 • Szybkie umieszczenie, nie wymagające procesu wdrożenia, modyfikacji istniejącego oprogramowania ani szkolenia
 • Zgodność z właściwymi wymaganiami bezpieczeństwa i tajności
 • Nieingerencja, to znaczy brak oddziaływania na sieć lub firewall
 • Interfejsy są autonomiczne: formaty źródłowy i docelowy mogą się zmieniać nie wpływając na siebie
 • Zastosowanie prostych, szeroko akceptowanych i stosowanych protokołów i technologii internetowych
 • Wysoki zwrot z inwestycji ROI

Jak to działa (Zobacz też LIEN)

Aby najlepiej zrozumieć, w jaki sposób cel zostaje osiągnięty, posłużymy się prostym przykładem: wysłanie zamówienia zakupu.

 1. Aplikacja LIEN działa na komputerze Klienta. Obserwuje określony folder.
 2. Klient tworzy zamówienie zakupu w swoim systemie ERP i eksportuje je do określonego folderu w formacie obsługiwanym przez jego system ERP. Alternatywnie, system zródłowy może przekazać dane bezpośrenio do API LIEN.
 3. Aplikacja LIEN dostrzega nowy plik w określonym folderze. Szyfruje plik i wysyła go pocztą elektroniczną do serwera LIEN.
 4. Serwer LIEN otrzymuje email, sprawdza, czy pochodzi od dozwolonego użytkownika i wysyła z powrotem do aplikacji LIEN na komputerze Klienta komunikat informujący, że dokument został otrzymany przez serwer.
 5. Serwer używa informacji o Kliencie do zidentyfikowania docelowego adresata wewnątrz dokumentu.
 6. Serwer sprawdza, czy adresat (Dostawca) jest również dozwolonym użytkownikiem LIEN oraz czy Klient zgodził się na zastosowanie LIEN do przesłania tego typu dokumentu do Dostawcy.
 7. Serwer przekształca dokument na format używany przez Dostawcę, szyfruje go i wysyła pocztą elektroniczną do Dostawcy.
 8. Serwer wysyła do aplikacji LIEN Klienta komunikat informujący, że dokument został przesłany dalej do Dostawcy.
 9. Na komputerze Dostawcy również działa aplikacja LIEN i otrzymuje email zawierający dokument, deszyfruje go, zachowuje w określonym folderze oraz wysyła potwierdzenie z powrotem do serwera.
 10. Serwer otrzymuje potwierdzenie od kopii aplikacji LIEN u Dostawcy i przesyła je dalej do kopii aplikacji u Klienta.
 11. Kopia aplikacji LIEN u Klienta otrzymuje komunikaty o postępie przetwarzania i zapisuje je w pliku log. System może opcjonalnie dostarczać komunikaty ostrzegawcze, jeżeli potwierdzenie nie zostanie otrzymane w oczekiwanym czasie.