Contact Us

Do not hesitate to contact us to learn more about us and what we do, or if you simply would like to tell us what you think!

 

10 rue Louvois
75002 Paris
France

+49 151 4052 8822

3.jpg

LIEN

Integrator LIEN

Czym jest LIEN?

LIEN jest lekkim integratorem przedsiębiorstw, narzędziem służącym do bezpiecznej elektronicznej wymiany dokumentów między podmiotami gospodarczymi.

Klasycznym zastosowaniem tego typu usługi jest wymiana zamówień zakupu pomiędzy partnerami, jednakże LIEN może być zastosowany do każdego strukturalnego dokumentu.

Przez strukturalny dokument rozumiemy taki dokument lub plik, którego szablon jest zdefiniowany poza dokumentem i może być użyty do interpretacji dokumentu w celu wybrania z niego informacji. Przykładami strukturalnych dokumentów są pliki XML, komunikaty EDI, itp.

LIEN został zaprojektowany do wykonywania zadań tradycyjnie związanych z EDI, lecz przy użyciu nowoczesnych możliwości internetu. LIEN jest próbą wykorzystania nieocenionego doświadczenia w pracy z klientem do rozwiązania kompleksowych zagadnień integracji b2b.

LIEN wykonuje następujące zadania:

 • Bezpieczna komunikacja przy użyciu internetu poprzez zastosowanie kryptografii PKI
 • Transformacja dokumentu z formatu nadawcy na format odbiorcy przy użyciu formatu pośredniego XML dla zapewnienia autonomii interfejsu
 • Obsługa monitorowania i śledzenia informacji na wielu poziomach (notyfikacja, potwierdzenia odbioru, itp.)

Korzyści

 • Prostota: LIEN używa powszechnie akceptowane i szeroko stosowane protokoły internetowe: SMTP, POP, IMAP
 • Szybkość wdrożenia: umiejscowienie w nowej firmie zajmuje dosłownie kilka minut, a przygotowanie indywidualnych map transformacji danych może zająć kilka godzin lub dni
 • Bardzo niski koszt obsługi: brak potrzeby interwencji u klienta

Jak to działa

 1. LIEN pobiera dokument z systemu komputerowego, szyfruje go i wysyła do serwera.
 2. Serwer deszyfruje dokument i identyfikuje jego odbiorcę.
 3. Dokument zostaje przekształcony na format wymagany przez odbiorcę.
 4. Sformatowany dokument zostaje zaszyfrowany i wysłany do odbiorcy.
 5. U odbiorcy LIEN deszyfruje dokument i udostępnia go pozostałym systemom.

Istnieje wiele możliwości dostosowania operacji do indywidualnych potrzeb. W najprostszym przypadku pliki pobierane są z katalogu nadawcy i dostarczane do katalogu odbiorcy. Komunikacja z serwerem odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej. Możliwe jest również bezpośrednie przekazanie dokumentów z/do LIEN do/z innych systemów.

LIEN zapewnia poufność, integralność i autentyczność danych:

 • Wszystkie dane przesyłane przez LIEN są szyfrowane przy użyciu pakietu Bouncy Castle Crypto, który znajduje się na liście Cryptographic Service Providers and Clean Room Implementations firmy Sun
 • Deszyfrowane pliki nie są zachowywane na serwerze - transformacja odbywa się w pamięci komputera i chociaż użycie pamięci wirtualnej może spowodować tymczasowe zapisanie danych na dysk, nie zostają tam one zachowane na stałe
 • Na każdym etapie wysyłane są informacje zwrotne w celu monitorowania przebiegu dokumentu przez system LIEN